Πρακτική Άσκηση

Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία προσφέρει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά το 3 ο εξάμηνο των σπουδών τους, σε μια σειρά από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν σε πρακτική άσκηση σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς του Γραφείου, οι άνθρωποι του οποίου είναι πάντα πρόθυμοι να τους συμβουλέψουν για την κατάλληλη θέση εργασιας για το καθέναν ξεχωριστά.

Ταυτόχρονα, οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές έχουν τη δυνατοτητα να επιλέξουν από άλλες επιχειρήσεις και φορείς που συνεργάζονται απευθείας με το ΠΜΣ, όπως επί παραδείγματι η καινοτόμος επιχείρηση Apivita, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου που πρωτοπορεί στο Sustainability Reporting κ.α.

Επισκέψεις σε Εταιρίες

Το ΠΜΣ διοργανώνει αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς επισκέψεις σε εταιρίες προκειμένου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά την εφαρμογή της Βιοοικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην πράξη αλλά και να συζητήσουν με τους αρμοδίους θέματα του ενδιαφέροντός τους και τη δυνατότητα απορρόφησης μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Γραφείο Διασύνδεσης

Το ΠΜΣ συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς το οποίο προσφέρει πληθώρα υποστηρικτικών υπηρεσιών στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές. Ανάμεσα σε αυτές είναι το επαγγελματικό coaching, δηλαδή συμβουλευτική για την ανάπτυξη του βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για συνέντευξη σε επχειρήσεις, συμβουλευτική για ανάπτυξη και χρήση επαγγελματικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σεμινάρια Eπιχειρηματικότητας προσφέρουν μια πρώτη εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, τη μετάβαση από την ιδέα στην υλοποίηση, τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής ιδέας και τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης, ημέρες σταδιοδρομίας, πρακτική άσκηση, προσομοίωση παρουσίασης εργασίας σε συνέδρια και πλήθος άλλων υπηρεσιών. Επισκεφτείτε το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς για περαιτέρω πληροφορίες και επικοινωνήστε με το πάντα πρόθυμο και εξυπηρετικό προσωπικό για να σας καθοδηγήσουν στις προσωπικές σας φοιτητικές και επαγγελματικές ανάγκες.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Το ΠΜΣ, σε άμεση συνεργασία με την αγορά εργασίας/επιχειρήσεις αλλά και διακεκριμένους επιστήμονες, διοργανώνει ομιλίες τόσο κατά τη διάρκεια των διαλέξεων των μαθημάτων όσο και σε ειδικές εκδηλώσεις προκειμένου να υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διεύρυνση των γνώσεών τους.

Ημερίδες

Το ΠΜΣ διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα θεματικές ημερίδες με διακεκριμένους ομιλητές από την αγορά εργασίας και τις σχετικές επιστήμες ούτως ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία του προγράμματος με ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων, οργανισμών και επιστημόνων προς όφελος των μεταπτυχιακών μας φοιτητών.

Διεθνείς εκδηλώσεις

Το ΠΜΣ, μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει διεθνώς, παρέχει συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεθνείς εκδηλώσεις όπως επί παραδείγματι το Bio-Innovation Days που έλαβε χώρα το 2018 στην Εσθονία ή στο Εργαστήριο Βιοοικονομίας στη Νότια Βοημία.

Σεμινάρια σε Λογισμικό

Το ΠΜΣ παρέχει εντελώς δωρεάν στους μεταπτυχιακούς του φοιτητές σεμινάρια εκμάθησης λογισμικού.