ΝΕΑ | 3 Μαρτίου 2022

Διαδικτυακό σεμινάριο για τις Εκθέσεις Βιωσιμότητας

Ο κ. Αλέξανδρος Κωστόπουλος, εμπειρογνώμονας και εκπαιδευτής θεμάτων ΕΚΕ και Βιωσιμότητας του CSR HELLAS και μέλος του Δ.Σ. του CSR Europe στο ΠΜΣ

Με μεγάλο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο για τις Εκθέσεις Βιωσιμότητας με συγκεκριμένα πραγματικά παραδείγματα την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 στο πλαίσιο του ΠΜΣ και του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κωστόπουλο για το εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση και εκπαίδευση!