ΝΕΑ | 1 Φεβρουαρίου 2019

Συνέντευξη του Καθηγητή Κ. Βοργιά στο διεθνές περιοδικό Renewable Matter

Συνέντευξη του Καθηγητή Κ. Βοργιά στο διεθνές περιοδικό Renewable Matter στο οποίο έγινε ειδικό αφιέρωμα στην Ελλάδα για το μέλλον της Βιοοικονομίας στη χώρα μας και πώς η Βιοοικονομία μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης με τις τεράστιες δυναότητες που προσφέρει δεδομένης της εξαιρετικής βιοπικοιλότητας που διαθέτει η χώρα.