ΝΕΑ | 22 Νοεμβρίου 2020

Σεμινάριο του ΠΜΣ στο πλαίσιο της ΕΚΕ για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δωρεάν σεμινάριο του ΠΜΣ στον πλαίσιο της ΕΚΕ, για τη βιώσιμη χρηματοδότηση με εισηγητή τον κ. Μ. Σπανό, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Global Sustain, εταιρεία που προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την αειφορία, την εταιρική υπευθυνότητα, την πράσινη οικονομία, τις υπεύθυνες επενδύσεις, την επιχειρηματική ηθική και αριστεία, τη διαφάνεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λογοδοσία.