ΝΕΑ | 13 Δεκεμβρίου 2020

Σεμινάριο στο Πλαίσιο της ΕΚΕ του ΠΜΣ για την Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δωρεάν σεμινάριο του ΠΜΣ στον πλαίσιο της ΕΚΕ, για την ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων στο πλαίσιο της βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας με εισηγητή τον Δρ. Ανέστη Βλυσίδη, εξωτερικό ερευνητή στο Joint Research Center της ΕΕ στην Ίσπρα της Ιταλίας, Τομέα Βιοοικονομίας D1. Το πρώτο μέρος αφορούσε το τι είναι και γιατί χρειαζόμαστε τα βιοδιυλιστήρια και πώς πρέπει να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της κυκλικής βιο-οικονομίας. Το δεύτερο μέρος εστίασε στην ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίων με χρήση λιγνοκυτταρινούχων πρώτων υλών και έλεγχο της αειφορίας τους.

 Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 5 και 12 Δεκεμβρίου 2020.