ΑΡΘΡΑ | 27 Φεβρουαρίου 2024

Διερευνώντας τη μετάβαση της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε μια κυκλική οικονομία

Έκθεση που ετοιμάστηκε για την Πρωτοβουλία Βιώσιμης Ναυτιλίας | ΙΟΥΝΙΟΣ 2021. Ευρήματα μιας έρευνας για την κατανόηση του πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να εφαρμοστούν στη ναυτιλία.”

Η Πρωτοβουλία Βιώσιμης Ναυτιλίας (SSI)

Η SSI είναι μια συλλογικότητα πολλαπλών ενδιαφερομένων αποτελούμενη από φιλόδοξους ηγέτες με κοινή φιλοσοφία, που καθοδηγούν σημαντική αλλαγή μέσω διατομεακής συνεργασίας για να συμβάλουν – και να ευδοκιμήσουν – σε μια πιο βιώσιμη θαλάσσια/ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι SSI συμμετέχοντες καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξιών της ναυτιλίας και περιλαμβάνουν πλοιοκτήτες και ναυλωτές, λιμάνια, ναυπηγεία, προμηθευτές θαλάσσιων προϊόντων, εξοπλισμού και υπηρεσιών, τράπεζες, παρόχους χρηματοδότησης και ασφάλισης πλοίων, νηογνώμονες και οργανισμούς για τη βιωσιμότητα (μη κερδοσκοπικούς). Καθοδηγούμενη από τον Οδικό Χάρτη για μια βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία (Roadmap to a sustainable shipping industry), η SSI εργάζεται σε ένα εύρος θεμάτων σχετιζόμενων με την υποστήριξη της βιώσιμης ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένης της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ναυτικών και της υπεύθυνης ανακύκλωσης πλοίων.

Διαβάστε την έρευνα εδώ.