Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη προσφέρει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά το 3 ο εξάμηνο των σπουδών τους, σε μια σειρά από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν σε πρακτική άσκηση σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς του Γραφείου, οι άνθρωποι του οποίου είναι πάντα πρόθυμοι να τους συμβουλέψουν για την κατάλληλη θέση εργασιας για το καθέναν ξεχωριστά.

Ταυτόχρονα, οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές έχουν τη δυνατοτητα να επιλέξουν από άλλες επιχειρήσεις και φορείς που συνεργάζονται απευθείας με το ΠΜΣ, όπως επί παραδείγματι η καινοτόμος επιχείρηση Apivita, οι συμβουλευτικές εταιρείες για βιωσιμότητα Global Sustain, Apson EKE, AEIFORIA, η TITAN που πρωτοπορεί σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας, κτλ.

Το ΠΜΣ διοργανώνει αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς επισκέψεις σε εταιρίες προκειμένου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά την εφαρμογή της Βιοοικονομίας Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην πράξη αλλά και να συζητήσουν με τους αρμοδίους θέματα του ενδιαφέροντός τους και τη δυνατότητα απορρόφησης μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Το ΠΜΣ συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς το οποίο προσφέρει πληθώρα υποστηρικτικών υπηρεσιών στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές. Ανάμεσα σε αυτές είναι το επαγγελματικό coaching, δηλαδή συμβουλευτική για την ανάπτυξη του βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για συνέντευξη σε επχειρήσεις, συμβουλευτική για ανάπτυξη και χρήση επαγγελματικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σεμινάρια Eπιχειρηματικότητας προσφέρουν μια πρώτη εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας, τη μετάβαση από την ιδέα στην υλοποίηση, τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής ιδέας και τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες της επιχείρησης, ημέρες σταδιοδρομίας, πρακτική άσκηση, προσομοίωση παρουσίασης εργασίας σε συνέδρια και πλήθος άλλων υπηρεσιών. Επισκεφτείτε το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς για περαιτέρω πληροφορίες και επικοινωνήστε με το πάντα πρόθυμο και εξυπηρετικό προσωπικό για να σας καθοδηγήσουν στις προσωπικές σας φοιτητικές και επαγγελματικές ανάγκες.

Το ΠΜΣ, σε άμεση συνεργασία με την αγορά εργασίας/επιχειρήσεις αλλά και διακεκριμένους επιστήμονες, διοργανώνει ομιλίες τόσο κατά τη διάρκεια των διαλέξεων των μαθημάτων όσο και σε ειδικές εκδηλώσεις προκειμένου να υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διεύρυνση των γνώσεών τους.

Το ΠΜΣ διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα θεματικές ημερίδες με διακεκριμένους ομιλητές από την αγορά εργασίας και τις σχετικές επιστήμες ούτως ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία του προγράμματος με ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων, οργανισμών και επιστημόνων προς όφελος των μεταπτυχιακών μας φοιτητών.

Το ΠΜΣ, μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει διεθνώς, παρέχει συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεθνείς εκδηλώσεις όπως επί παραδείγματι το Bio-Innovation Days που έλαβε χώρα το 2018 στην Εσθονία ή στο Εργαστήριο Βιοοικονομίας στη Νότια Βοημία.

Το ΠΜΣ παρέχει εντελώς δωρεάν στους μεταπτυχιακούς του φοιτητές σεμινάρια σε ειδικές θεματικές ενότητες ενδιαφέροντος καθώς και σε εκμάθηση λογισμικού.

Η Πύλη φέρνει σε επικοινωνία και επαφή τους αποφοίτους με στόχο την επαγγελματική και συναδελφική αλληλεγγύη, τη συμμετοχή τους σε προγράμματα, δράσεις και συνέργειες που θα τους ωφελήσουν στην περαιτέρω επαγγελματική τους πορεία αλλά και ως ένα σημείο αναφοράς για τα τρέχοντα και πολύ σημαντικά ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης.