ΝΕΑ | 06 Ιουνίου 2021

Σεμινάριο Οικονομετρικού Πακέτου STATA

Ολοκληρώθηκε το 9ωρο σεμινάριο επιμόρφωσης για το οικονομετρικό πακέτο STATA  με εισηγητή το Δρ. Αλ. Μπεχλιούλη. Στο σεμινάριο οι μεταπτυχιακοί μας φοιτητές έμαθαν να επεξεργάζονται στοιχεία με πραγματικά δεδομένα που αφορούν μια οικονομία με έμφαση σε δείκτες ανάπτυξης, βιωσιμότητας, κυκλικής οικονομίας, βιοοικονομίας.

Το εν λόγω οικονομετρικό πακέτο είναι πολύ χρήσιμο για την ανάλυση δεδομένων και την εκπόνιση της διπλωματικής εργασίας των μεταπτυχιακών μας φοιτητών. Συνεχίζουμε με τις δράσεις ΕΚΕ μας προς τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές, προσφέροντάς τους ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και επιμόρφωσης.