ΝΕΑ | 2 Ιουνίου 2021

Σεμινάριο Ρύθμιση Αγορών

Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο για τη Ρύθμιση Αγορών με εισηγητή τον Καθηγητή κ. Δ. Γιαννέλη, διάρκειας 17 ωρών.

Στο σεμινάριο αναλύθηκαν οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις σε ΗΠΑ και ΕΕ, ανάμεσα σε άλλα, καθώς επίσης αναλύθηκε, με τη βοήθεια της θεωρίας παιγνίων, το γνωστό πρόβλημα της «τραγωδίας των κοινών», δίνοντας παραδείγματα επίλυσης του προβλήματος στην πράξη.