ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 7 Ιουλίου 2017

Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη μιλάει για τη Βιο-Οικονομία στο Πρώτο Πρόγραμμα