Κάνοντας καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων

Προσθέτοντας αξία σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της καινοτομίας στις επιστήμες της ζωής

Εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές

Ενσωματώνοντας πρακτικές βιωσιμότητας σύμφωνα με του 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται

στις κεντρικές προκλήσεις

της βιοοικονομίας,

της κυκλικής οικονομίας

και της βιώσιμης ανάπτυξης:

Απευθύνεται σε

Αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων,
Στελέχη Επιχειρήσεων, Κυβερνήσεων και Οργανισμών

Τμήματα που καλύπτει

Οικονομικές Σχολές & Συναφή Αντικείμενα

Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων & Συναφών Αντικειμένων

Πολυτεχνικές Σχολές

Βιολογικής Κατεύθυνσης

Φαρμακευτικές Σχολές

Γεωπονικές & Γεωλογικές Σχολές

Τεχνολογικά Ιδρύματα σε Συναφή Αντικείμενα

Τομείς που καλύπτει

Αγροτική Βιοτεχνολογία

Βιομηχανία Τροφίμων

Βιώσιμη Αλιεία

Ναυτιλία φιλική προς το Περιβάλλον

Παραγωγή Φαρμακευτικών Προϊόντων

Βιομηχανία Καλλυντικών

Παραγωγή Ενδυμάτων

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Διαχείριση Περιβαλλλοντικών Προβλημάτων

Βιώσιμη Ανάπτυξη