ΝΕΑ | 08 Ιουνίου 2021

Σεμινάριο Ειδικά Θέματα  Χρηματοοικονομικής στη Βιοοικονομία

Ολοκληρώθηκε το σεμινάριο για τα ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής  στη βιοοικονομία διάρκειας 10 ωρών, με εισηγητή τον Καθηγητή κ. Α. Κανά. Στο σεμινάριο αναλύθηκαν ο κίνδυνος χαρτοφυλακίων στη βιοοιικονομία, ο υπολογισμός της αξίας σε κίνδυνο με ιστορική προσομοίωση και προσομοίωση Monte Carlo,  εκτίμηση beta με EVIES και R και πολλά άλλα θέματα. Στο σεμινάριο δόθηκαν στατιστικά δεδομένα και έγιναν ασκήσεις για on-hands experience.
H EKE του ΠΜΣ στην πρώτη γραμμή με cutting-edge υπηρεσίες προς τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές!