Στο πλαίσιο της συνεργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος με εταιρείες, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού – ΔΕΗ χορηγεί δύο υποτροφίες σε δύο πρωτεύσαντες φοιτητές σε κάθε κύκλο σπουδών.  Η δε Aldemar προσφέρει δύο θέσεις Πρακτικής Άσκησης στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές, στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε ειδική τελετή.