Στο πλαίσιο της συνεργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος με εταιρείες, η Aldemar Resorts προσφέρει δύο θέσεις Πρακτικής Άσκησης στους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές, στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε ειδική τελετή.