Αρχική Παλαιότερη2021-02-23T10:48:44+00:00
Loading...

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις κεντρικές προκλήσεις

της βιοοικονομίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης:

Κάνοντας καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων

Προσθέτοντας αξία σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της καινοτομίας στις επιστήμες της ζωής

Εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές

Ενσωματώνοντας πρακτικές βιωσιμότητας σύμφωνα με του 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Απευθύνεται σε Αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, Στελέχη Επιχειρήσεων, Κυβερνήσεων και Οργανισμών

Τμήματα που καλύπτει

Πτυχιουχοι

Οικονομικών Σχολών
& Συναφών Αντικειμένων
Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων
& Συναφών Αντικειμένων
Πολυτεχνικών Σχολών
Βιολογικής Κατεύθυνσης
Φαρμακευτικών Σχολών
Γεωπονικών Σχολών & Γεωλογικών Σχολών
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων
σε Συναφή Αντικείμενα

Τομείς που καλύπτει

Τομεις

Αγροτική Βιοτεχνολογία
Βιομηχανία Τροφίμων
Βιώσιμη Αλιεία
Ναυτιλία φιλική προς το Περιβάλλον
Παραγωγή Φαρμακευτικών Προϊόντων
Βιομηχανία Καλλυντικών
Παραγωγή Ενδυμάτων
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Διαχείριση Περιβαλλλοντικών Προβλημάτων
Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δομή προγράμματος

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αιτήσεις

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποτροφίες

 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

To Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βιοοικονομία των Πανεπιστημίων Πειραιώς και ΕΚΠΑ αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας και της αγοράς και αντικαθίσταται από το ανανεωμένο ΠΜΣ Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Εργαστήριο Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο για περισσότερες πληροφορίες

Go to Top