ΑΡΘΡΑ | 19 Ιανουαρίου 2019

Nέες εξελίξεις για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς

Νέες εξελίξεις για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς που προκύπτον από πρόσφατη δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό (GMO-METAN.PDF) και η αντίδραση του γερμανικού συμβουλίου Βιοοικονομίας σε επικείμενη ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη. ‘Ισως να έχουμε εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο των γενετικά οργανισμών στην Ε.Ε.