Αίτηση

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχει ήδη ανακοινωθεί μετά την επιτυχή επανίδρυση του προγράμματος. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στα έντυπα. Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 25/7/2018.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 210 414 2080 | 210 414 2117 | 210 414 2367 (09:00 – 15:00).

Εναλλακτικά, μπορείτε να απσοτείλετε ηλεκκτρονικό μήνυμα στο info@bioeconomics.edu.gr