ΝΕΑ | 28 Ιανουαρίου 2021

Σεμινάριο στο Πλαίσιο της ΕΚΕ του ΠΜΣ για τη Διοίκηση Εμπλεκομένων Μερών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δωρεάν σεμινάριο του ΠΜΣ στον πλαίσιο της ΕΚΕ, για τη σημασία των εμπλεκομένων μερών και την ορθή και ενδεδειγμένη διοίκησή τους με εισηγήτρια την Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη, Ιδρύτρια και Πρόεδρο της APSON EKE, έναν πρωτοπόρο οργανισμό στην Ελλάδα με απόλυτη εξειδίκευση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, που την  εφαρμόζει ως ανθρωποκεντρικό εργαλείο επίτευξης στρατηγικών στόχων κάθε οργανισμού, δημοσίου ή ιδιωτικού, με αποτέλεσμα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Αειφορία που οδηγεί στην κερδοφορία. 

Το σεμινάριο έλαβε χώρα στις 20 και 27 Ιανουαρίου 2021.