Διδάσκοντες

Γκόνου – Ζάγκου Ζαχαρούλα

Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Δρίβας Κυριάκος

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ελευθερίου Κωνσταντίνος

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καρκαλάκος Σωτήρης

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κόλλια Παναγούλα 

Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Κοτταρίδη Κωνσταντίνα

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μάρκου Γιώργος

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

Μπαλαφούτης Θάνος

Εθνικό Κέντρο Έρευνας
& Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Οικονομίδου Χαρίκλεια

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πολέμης Μιχαήλ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τόπακας Ευάγγελος

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Χατζηνικολάου Δημήτριος

Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Μαμμά Διομή

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Αγγελόπουλος Αλέξανδρος

CEO Όμιλος Aldemar

Σαββάκης Ηλίας

Χημικός Μηχανικός