Οι Έλληνες αγκαλιάζουν την ανακύκλωση!

Eνθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διεξήγαγε πρόσφατα η ALCO, στην οποία το 97% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι στηρίζει την ανακύκλωση συσκευασιών, ενώ το 92% απαντά ότι πραγματοποιείται ανακύκλωση στα νοικοκυριά.

2018-10-31T08:50:08+00:00

Η κυκλική οικονομία μετατρέπει τα απορρίμματα σε παραγωγικούς πόρους

Η ύπαρξη κυκλικής οικονομίας ουδέτερης σε άνθρακα λόγω των περιορισμένων φυσικών πόρων και της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

2018-10-31T08:52:22+00:00

Βιο-Οικονομία: χιλιάδες θέσεις απασχόλησης στη Νέα Οικονομία

Tο 9% της συνολικής απασχόλησης στην Ε.Ε. αφορά στους νέους αυτούς τομείς προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και αλλαγής του οικονομικού προτύπου μέσα από συνέργειες εταιριών και φορέων.

2018-10-31T08:54:08+00:00

Βιο-Οικονομία: Ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και μια νέα στρατηγική ανάπτυξης για την Ελλάδα

Νέες παραγωγικές διαδικασίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα έρχονται στο προσκήνιο και λαμβάνουν χώρα στον προηγμένο κόσμο αφουγράζοντας τις απαιτήσεις των καιρών για εκσυγχρονισμό, καινοτομία, αποτελεσματικότητα.

2018-10-31T08:56:16+00:00
Go to Top