ΝΕΑ | 9 Μαϊου 2018

Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία συνδιοργάνωσε με το Εργαστήριο Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και φορείς του εξωτερικού (πανεπιστήμια και οργανισμούς) το BIOINNOVATION DAYS 2018, στις 27 και 28 Απριλίου στο Ταρτού της Εσθονίας.

Σκοπός ήταν η συζήτηση και η ανάπτυξη ιδεών σε όλες τις πτυχές της Βιοοικονομίας, όπως ασφάλεια τροφίμων, βιοτεχνολογία και φάρμακο, κυκλική οικονομία, κτλ. Στο γεγονός αυτό συμμετείχαν 4 φοιτητές του ΠΜΣ Βιοοικονομίας οι οποίοι επιλέχθηκαν κατόπιν υποβολής προτάσεων και ο Καθηγητής Δημήτρης Χατζηνικολάου, Καθηγητής του ΠΜΣ και επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου, ως εκπαιδευτής.