Η Βιοοικονομία είναι παντού!

Στην πραγματικότητα η βιοοικονομία είναι παντού, στο ψυγείο σας, στο ντουλάπι σας, στο σαλόνι σας, στα φάρμακά σας. Με απλά λόγια, η βιοοικονομία είναι η νέα παραγωγική μέθοδος η οποία συνδέεται με ζωντανά πράγματα – όλα τα προϊόντα που προέρχονται από τα φυτά, τα ζώα και τα μικρόβια, βγάζοντας από τη ζωή μας τα χημικά και καταστροφικά υλικά που απομυζούν τον πλανήτη και την υγεία μας!

Το φαγητό, τα δασικά προϊόντα και τα φυσικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα όπως το βαμβάκι και το μαλλί αποτελούν τα βασικά προϊόντα της παραδοσιακής βιοοικονομίας. Η μπύρα, το κρασί, το τυρί και τα νατουραπατικά φάρμακα μπορούν να θεωρηθούν πρώιμα συστατικά της βιοτεχνολογίας, τα οποία αξιοποιούν οι επιστήμονες για την οικοδόμηση της σύγχρονης βιοοικονομίας.

Παρά ταύτα, η παραδοσιακή βιοοικονομία εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη επιχείρηση. Το 2012, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών εκτίμησε ότι τα αγροτικά προϊόντα είχαν αξία σχεδόν τέσσερα τρισεκατομμύρια δολάρια των ΗΠΑ.

Η σύγχρονη βιοοικονομία, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη βιοτεχνολογία, έχει δύο βασικούς στόχους: την αντικατάσταση των καυσίμων, των χημικών και των υλικών με βάση τα ορυκτά καύσιμα με προϊόντα που παράγοντα από ανανεώσιμη βιομάζα και φέρνουν νέα προϊόντα και νέες ιδιότητες στο προσκήνιο.

Οι πρόοδοι στη βιοτεχνολογία έχουν βελτιώσει τα φάρμακα, τις καλλιέργειες, τα τρόφιμα, τα καύσιμα και τις χημικές ουσίες, διευρύνοντας την εμβέλεια της βιοοικονομίας.

Το 1983, στην αρχή της βιοτεχνολογικής επανάστασης, η πώληση των προϊόντων της βιοτεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων, των προσθέτων τροφίμων,των ενζύμων, των λιπαντικών, των απορρυπαντικών και των θρεπτικών συστατικών (βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής) ήταν μόνο 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

0
Παγκόσμια Αγορά Ενζύμων (2010)
0
Αξία της αγοράς βιοκαυσίμων (2010)
0
Γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες (2010)

Μέχρι το 2010, η αξία των προϊόντων που εξάγονταν από την βιοτεχνολογία στην βιοοικονομία υπερέβη τα $500 δισεκατομμύρια, συνεισφέροντας περίπου 2 τοις εκατό στο ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών. Η παγκόσμια αγορά ενζύμων από μόνη της είχε αξία $3,3 δισεκατομμύρια. Η αξία της αγοράς βιοκαυσίμων αυξήθηκε στα $87 δισεκατομμύρια, και τα έσοδα για τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες πλησίασαν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.