ΝΕΑ | 9 Μαϊου 2018

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοοικονομία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Εργαστήριο Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE) παίρνουν μια σημαντική πρωτοβουλία και διοργανώνουν ημερίδα/συζήτηση με επιχειρήσεις για το νέο αναδυόμενο πεδίο της βιοοικονομίας και τις δυνατότητες ανάδειξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων και νέας αναπτυξιακής εθνικής στρατηγικής.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν μεγάλες επιχειρήσεις όπως η ΙΟΝ, τα ιχθυοτροφία ΣΕΛΟΝΤΑ και οι ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΟΙ. Επίσης θα συμμετέχει η ΔΕΗ η οποία, στηρίζοντας τη γνώση και τις πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, θα ανακοινώσει τη συνεργασία της με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοοικονομία μέσω της χορηγίας υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος.

Συντονίζουν:

Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Επίκουρος Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Κέντρου Αειφορίας

Δευτέρα, 14 Μαΐου

Τοποθεσία: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Αίθουσα Συνεδρίων

Για περισσότερες πληροφορίες info@bioeconomics.edu.gr