ΝΕΑ | 14 Απριλίου 2022

36ο Διεθνές Συνέδριο Αξιολόγησης

και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 36ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στις 17-19 Ιουνίου 2022.

Το 36ο Διεθνές Συνέδριο θα επικεντρώσει τις εργασίες του σε τρία βασικά και επίκαιρα θέματα της εκπαίδευσης, τα οποία είναι τα εξής:

1. Η αξιολόγηση και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η έκδοση του οποίου προγραμματίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: είναι γνωστό ότι το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Πατρών, συνεχιστής του οποίου είναι το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης είχε οργανώσει το 2008 το 2ο Διεθνές Συνέδριο Άρτας με θέμα «Νέο Εκπαιδευτικό Υλικό του ΥΠΕΠΘ. Αξιολόγηση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας». Σκοπός του συνεδρίου ήταν οι ερευνητές να καταγράψουν τις αδυναμίες και τα λάθη μετά από έναν χρόνο εφαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού και να παρουσιάσουν τις έρευνές τους. Παρουσιάστηκε πλήθος ανακοινώσεων με πολλές παρατηρήσεις. Τα πρακτικά του συνεδρίου διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Παιδείας για να ληφθούν υπόψη στην επανέκδοσή του εκπαιδευτικού υλικού. Στο 36ο διεθνές συνέδριο σκοπός μας είναι να γίνει μια ερευνητική ανασκόπηση της 12ετούς εφαρμογής του, η οποία θα είναι χρήσιμη για τη συγγραφή του νέου εκπαιδευτικού υλικού και για τη δέσμη προτάσεων που το Υπουργείο σκοπεύει να παρουσιάσει.

2. Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Πρακτικές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας: ένα θέμα που είναι διαρκώς επίκαιρο λόγω των μεταναστευτικών ροών και της ελληνικής διασποράς και της διεθνικότητας που κατέχει η ελληνική γλώσσα. Από τη μια, οι προσπάθειες από την ελληνική πολιτεία για έλεγχο των συνόρων και διευθέτηση του ζητήματος μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών συμφωνιών είναι διαρκείς. Η προσωρινή παραμονή ορισμένων μεταναστών στη χώρα μας αλλά και η μόνιμη εγκατάσταση κάποιων είναι ένα σημαντικό ζήτημα για την εκπαίδευση. Από την άλλη, η ελληνική διασπορά και η διεθνικότητα της ελληνικής γλώσσας ως μητέρας των ρομανικών γλωσσών, η οποία διδάσκεται σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε κέντρα δια βίου μάθησης σε πολλές χώρες του κόσμου, αποτελεί, επίσης, ένα θέμα εθνικής σημασίας για την εκπαίδευση και την πολιτική.

3. Η διοίκηση σχολικών μονάδων και η αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης, του έργου των εκπαιδευτικών και των μαθητών: ένα θέμα, το οποίο είναι, επίσης, μείζονος σημασίας, αφού για πολλές δεκαετίες απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα και την επιστημονική έρευνα σε όλα τα επίπεδα.
Καθίσταται, λοιπόν, φανερό, ότι το συνέδριο αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την πολιτική γενικότερα και αφορά άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου οράματος για την εκπαίδευση, το οποίο θα αποτελέσει αφετηρία για την πρώτη εκατονταετία της παρούσας χιλιετίας.

Τα πρακτικά από την παρουσίαση των εισηγήσεων του συνεδρίου θα σταλούν σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας κυρίως όμως στους πολιτικούς φορείς του.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://ipode.gr/36conference/.