ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | 31 Αυγούστου 2017

Παράταση Πρόσκλησης Αιτήσεων

Παρατείνεται η ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και τις 25/09/2017. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.