Αντικείμενο του Προγράμματος

/Αντικείμενο του Προγράμματος
Αντικείμενο του Προγράμματος2018-06-11T07:44:20+00:00

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις κεντρικές προκλήσεις της βιοοικονομίας:

Κάνοντας καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων

Προσθέτοντας αξία σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της καινοτομίας στις επιστήμες της ζωής

Εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές

Απευθύνεται σε Αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, Στελέχη Επιχειρήσεων, Κυβερνήσεων και Οργανισμών

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων