Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη μιλάει για τη Βιο-Οικονομία στο Πρώτο Πρόγραμμα