ΝΕΑ | 12 Ιουνίου 2018

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία με το Εργαστήριο Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Κέντρο Αειφορίας στις 14 Μαϊου 2018 με τίτλο Bioeconomy and Sustainability Business Models for Growth: Academia invites the Industry to discuss the future!

Στην εκδήλωση είχαμε τη χαρά να συμμετάσχουν εκπρόσωποι μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, όπως της ΙΟΝ, των Ιθυοτροφείων ΣΕΛΟΝΤΑ και των Μύλων ΛΟΥΛΗ.

Ευχαριστούε θερμά τις επιχειρήσεις και τους εκπροσώπους για τον διάλογο και την προθυμία τους να συνεργαστούμε ενεργά σε θέματα Βιοοικονομίας!

2018-06-12T16:13:47+00:00